minőségbiztosítás

glp és msz en iso 17025:2018

A Marek Laboratóriumban a GLP előírásait és az MSZ EN ISO 17025:2018 szabványt párhuzamosan alkalmazzuk.

2020 óta, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság elismerése alapján, a Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményei szerint a vizsgálólaboratórium kategóriában, akkreditált vizsgálatokat is végezhet.

Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza. Az akkreditálási okirat a mindenkor hatályos – a NAH honlapján fellelhető – részletező okiratban foglalt tartalommal érvényes.

Laboratóriumunk a 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet, a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveinek, OECD és EK vonatkozó előírásainak megfelelően végzi az engedélyben szereplő vizsgálatait.

Célunk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált laboratóriumunk, az OGYÉI által is tanúsítottan, az elérhető legjobb módszert alkalmazva végezze tevékenységeit. Részt veszünk szervezett jártassági programokban a laboratórium mérési eredményeinek minőségének biztosítása érdekében.

A laboratórium a jóváhagyott Szabványműveleti előírásoknak megfelelően végzi tevékenységeit a Minőségirányítási Kézikönyvben leírtakkal összhangban.

Munkatársaink elkötelezettek annak érdekében, hogy szakértelmüket, minőség iránti igényességüket képzéssel folyamatosan gyarapítsák.

A laboratórium tevékenysége során a vonatkozó előírások betartatásáért a laboratóriumvezető, a minőségirányítási rendszer megfelelő működtetéséért a minőségirányítási igazgató a felelős.